دوره‌ آموزشی هنرمند موفق

5.00 3 رای
3,996,000 تومان

ما در این دوره به بررسی جنبه های مختلف این موضوع میپردازیم و راهکارهای ساختن ذهنی ثروتساز در همه جنبه های زندگی و مسائل پایه ای برای رشد و توسعه کسب و کار را بررسی می‌کنیم .

2,272
3,996,000 تومان

دوره‌ آموزشی ریش و قیچی

5.00 7 رای
1,999,000 تومان

-مقدمه
-بررسی نکات
-صورت گرد
-صورت استخوانی
-صورت بیضی
-فرم رنگ
-حرکت ماشین
-12 مدل عملی

1,252
1,999,000 تومان