معرفی کوتاه دوره

خیلی از هنرمندان در سراسر دنیا بعد مدتی فعالیت بدلیل دست نیافتن به اهدافشون دلسرد شده و از کار خود دست میکشند یا مشغول به کار دیگری می‌شوند .
این مسائل ناشی از محدودیتهای ذهنی و باورهای دوران کودکی ما انسانهاست.
ما در این دوره به بررسی جنبه های مختلف این موضوع میپردازیم و راهکارهای ساختن ذهنی ثروتساز در همه جنبه های زندگی و مسائل پایه ای برای رشد و توسعه کسب و کار را بررسی می‌کنیم .

پیش ثبت نام دوره هنرمند موفق

متقاضی گرامی، لطفا برای شرکت در دوره فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.